Schalken Advocaat

Specialist  Vreemdelingen- en Asielrecht. Tel: 055 - 540 33 83 

Vreemdelingenrecht

U kunt ondermeer bij haar terecht wanneer:

# Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen

# U een voornemen heeft gekregen om uw verblijfsvergunning in te trekken

# Uw asielaanvraag is afgewezen of ingetrokken

# Uw aanvraag voor gezinshereniging is afgewezen

# U een beschikking heeft gekregen waarin staat dat u geen verblijfsrecht heeft als gemeenschapsonderdaan