Schalken Advocaat

Specialist  Vreemdelingen- en Asielrecht. Tel: 055 - 540 33 83

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

De kans bestaat dat u voor rechtsbijstand tegen verminderd tarief in aanmerking komt. Dat betekent dat de overheid een deel van de kosten van rechtsbijstand betaalt. Dit is onder meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen.Het kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.

KOSTEN

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand bedraagt het uurtarief € 200,- exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW. Kosten zoals griffierecht en leges worden apart in rekening gebracht.