Schalken Advocaat

Specialist  Vreemdelingen- en Asielrecht. Tel: 055 - 540 33 83

Ervaring

mr. I.N. Schalken studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd in Antilliaans recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In 1993 is zij beëdigd en sindsdien werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in vreemdelingen- en asielrecht en staat cliënten bij in procedures bij de IND, Rechtbanken, Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Frankrijk.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr. I.N. Schalken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

# Asiel- en vluchtelingenrecht

# Vreemdelingenrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Betrokkenheid

mr. I.N. Schalken is trots dat zij cliënten op een betrokken manier kan adviseren en begeleiden. Want achter iedere "zaak" zit tenslotte een persoonlijk verhaal. Daarom neemt zij de tijd en gaat zij in goed overleg met de cliënt te werk met duidelijke en heldere informatie vooraf en tijdens de eventuele procedure.
mr. I.N.Schalken is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag.

Tel: 070 - 335 35 35; info@advocatenorde.nl.

Kantoorruimte: Loolaan 37, Apeldoorn.