Schalken Advocaat

Specialist  Vreemdelingen- en Asielrecht. Tel: 055 - 540 33 83 

Vreemdelingenrecht

U kunt ondermeer bij haar terecht wanneer:

# U een aanvraag voor een verblijfsvergunning wilt indienen

# Uw asielaanvraag is afgewezen of ingetrokken

# Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, mvv of visum is afgewezen

# U een negatief advies heeft gekregen

# Uw verzoek om naturalisatie is afgewezen.