Schalken Advocaat

Specialist  Vreemdelingen- en Asielrecht. Tel: 055 - 540 33 83

Ervaring

mr. I.N. Schalken studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd in Antilliaans recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In 1993 is zij beëdigd en sindsdien werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in  vreemdelingen- en asielrecht en staat cliënten bij in procedures bij Rechtbanken, Raad van State en het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Frankrijk.


mr. I.N.Schalken is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Betrokkenheid

mr. I.N. Schalken is trots  dat zij cliënten op een betrokken manier kan adviseren en begeleiden. Want achter iedere "zaak" zit tenslotte een persoonlijk verhaal. Daarom neemt zij de tijd en gaat zij in goed overleg met de cliënt te werk met duidelijke en heldere informatie vooraf en tijdens de eventuele procedure.

Kantoorruimte: Loolaan 37, Apeldoorn.